Condicions Legals

1. CONDICIONS D'ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la cia mercantil DELIVERY AND FOOD SERVICES 2012, SL li informa que és la titular del lloc web WWW. PIDEYCOME.COM, i d'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada llei, DELIVERY AND FOOD SERVICES 2012, SL informa de les següents dades: el titular d'aquesta pàgina web és DELIVERY AND FOOD SERVICES 2012, SL, amb CIF B65883175 i domicili social a Sant Cugat del Vallès (08172), carrer Orient (Edifici INBISA), núm. 74-78, planta 1, CENTRE DE NEGOCIS OFIBUILDING., Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

2. USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel website de DELIVERY AND FOOD SERVICES 2012 , SL confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten , des de la navegació per les pàgines de DELIVERY AND FOOD SERVICES 2012 , SL , totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal , segons el cas . Les pàgines web de DELIVERY AND FOOD SERVICES 2012 , SL proporcionen gran diversitat d'informació , serveis i dades . L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del website . Aquesta responsabilitat s'estendrà a : a) La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per DELIVERY AND FOOD SERVICES 2012 , SL per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs . També serà responsable de l'ús que li doni a les claus d'accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats . b ) L'ús de la informació , serveis i dades ofertes per DELIVERY AND FOOD SERVICES 2012 , SL contràriament al que disposen les presents condicions , la llei , la moral les bona costums o l'ordre públic , o de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website .

3. POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

La societat mercantil DELIVERY AND FOOD SERVICES 2012, SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços. DELIVERY AND FOOD SERVICES 2012, SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web.En conseqüència, DELIVERY AND FOOD SERVICES 2012, SL, no fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per internet pogués patir l'usuari.

4. MODIFICACIONS

La societat mercantil DELIVERY AND FOOD SERVICES 2012, SL es reservi el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant pel que fa als continguts de la website, com en les condicions d'ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

5. RESERVA DE COOKIES

DELIVERY AND FOOD SERVICES 2012, SL es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari pel seu website per conèixer la navegació, recerques realitzades i comportament i així facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, DELIVERY AND FOOO SERVICES 2012, SL informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognom de l'usuari. PIDEY MENJA s'utilza les cookies de tercers combinades per informar, optimitzar i publicar anuncis basant-se en les visites anteriors a la web.

6. SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNh2>

Certs continguts de la website de DELIVERY AND FOOD SERVICES 2012 , SL contenen la possibilitat de contractació per internet . L'ús dels mateixos requeriran de la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes per aquesta companyia mercantil . L'usuari , entenent aquest , per una persona física , serà responsable de la veracitat i licitud de les informacions aportades en els formularis expedit per DELIVERY AND FOOC SERVICES 2012 , SL per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs . També serà responsable de l'ús que li doni a les claus d'accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats . L'aportació de dades no veraces , fraudulents o alterats de forma intencionada per al propi benefici del usuari podrà resultar en la cancel · lació de les comandes realitzades per l'usuari .. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal , DELIVERY AND FOOD SERVICES 2012 , SL informa als usuaris del seu website que les dades personals recavades per l'empresa mitjançant els formularis llocs a les seves pàgines , seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de DELIVERY AND FOOD Servicies 2012 , SL, amb la finalitat de poder facilitar , agilitzar i complir els compromisos establerts entre les parts . Així mateix , s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés , cancel · lació , rectificació i oposició mitjançant correu electrònic a info@pideycome.com . Mentre que no es comuniqui el contrari , entendrem que les seves dades no han estat modificades , i vostè es compromet a notificar qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts .

7. SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Pideycome es dedica a la comercialització de productes de restauració a domicili per via internet a través de la seva plataforma , i els productes elaborats per professionals de la restauració legalment constituïts i amb establiment propi i afiliats a PIDEYCOME per a la venda a domicili , i que apareixen en la present pàgina web . L'atenció al client és molt important per PIDEYCOME , de manera que per al supòsit que no estigués satisfet amb la qualitat del servei de menjar a domicili sol · licitat a través d'aquesta pàgina web , podrà comunicar-ho per correu electrònic a info@pideycome.com . Una part important del nostre procés de control de qualitat és que els consumidors aportin valoracions i opinions a la pàgina web per reflectir les seves experiències amb els restaurants . Totes les queixes s'han de presentar davant el nostre equip d'atenció al client en el termini de 48 hores mitjançant correu electrònic , comptant des de la sol · licitud de la comanda . Els usuaris podran accedir a determinades àrees d'aquesta pàgina web sense fer una comanda a PIDEYCOME i registrar les seves dades amb nosaltres . La majoria de les àrees d'aquesta pàgina web estan obertes a tothom . PIDEYCOME podrà revisar les Condicions d'aquesta pàgina web en qualsevol moment , de manera que l'usuari o client haurà de revisar aquesta pàgina web periòdicament per verificar les condicions en vigor de la pàgina web, ja que aquestes són vinculants per a l'usuari o client , estant subjecte als termes i condicions de la política vigent en el moment en què realitzi una comanda de productes del nostre web.

8. REALITZACIÓ DE COMANDES I LA SEVA PROCESSAMENT

Una vegada que ha seleccionat la seva comanda del menú d'un restaurant afiliat, podrà sol · licitar la seva comanda fent clic al botó de demanar en línia al costat del mitjà de pagament triat. És important que sempre revisi i verifiqui la informació que introdueixi i corregisca qualsevol error abans de fer el clic al botó de demanar on line, ja que un cop s'hagi realitzat el clic, no podran corregir els errors. Després de la recepció de la seva comanda PIDEYCOME processarà la sol · licitud i li enviarà per correu electrònic una notificació que la seva comanda ha estat rebut i que la seva sol · licitud està en procés. En els supòsits en què qualsevol mitjà de pagament que realitzi no sigui autoritzat, no estarem obligats a prestar els serveis. És important que tingui en compte que una vegada que vostè hagi realitzat la seva comanda i s'hagi autoritzat el pagament no podrà cancel · lar la seva comanda, ni podrà ser reemborsat pel mateix.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: "Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys"

9. PAGAMENT I PREU DEL MATEIX

Els preus seran els indicats en aquesta pàgina web . Aquesta pàgina web conté un gran nombre de menús i sempre pot passar que alguns dels menús continguin un preu incorrecte . Si el preu correcte d'una comanda és superior al preu establert a la pàgina web , PIDEYCOME es posarà en contacte amb vostè abans que la comanda en qüestió sigui despatxat . PIDEYCOME no està obligat a garantir que la comanda se li lliuri a un preu incorrecte inferior , ni compensar-li la incorrecció del preu . En el cas que tingui vostè alguna queixa sobre la qualitat del menjar o del servei prestat pels restaurants en aquesta pàgina web , haurà de reclamar directament al restaurant qualsevol compensació . PIDEYCOME no podrà realitzar reemborsaments en nom dels restaurants i no serà responsable per cap d'aquestes reclamacions de reemborsaments . Totes les reclamacions s'han de presentar inicialment davant el restaurant , i quan correspongui , s'han de seguir els procediments de reclamació del propi restaurant abans que PIDEYCOME pugui respondre a una reclamació . El pagament de totes les comandes s'ha d'efectuar per mitjà de targeta de crèdit o de dèbit via web o telefònicament . Podrà aplicar un descompte a la seva comanda si vostè fes servir un codi promocional reconegut per aquesta pàgina web i aprovat per PIDEYCOME .

10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària a DELIVERY AND FOOD SERVICES 2012, SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel.lectual per l'ordenament jurídic espanyol, i els és d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de Propietat Intel · lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o en part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de DELIVERY AND FOOD SERVICES 2012, SL.

11. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

DELIVERY AND FOOD SERVICES 2012, SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per incompliment de les presents condicions. La relació entre l'usuari i DELIVERY AND FOOD SERVICES 2012, SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i DELIVERY AND FOOD SERVICES 2012, SL, els jutjats o tribunals propis de Barcelona.

12. DRET D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL · LACIÓ O OPOSICIÓ

Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació o cancel · lació o oposició en els termes que estableix la Llei orgànica 15/1999, pot fer-ho a l'adreça de correu electrònic info@pideycome.com.

13. ACCÉS AL SERVEI

PIDEYCOME tracta de garantir que aquesta pàgina web estigui disponible amb normalitat vint hores al dia, però, PIDEYCOME no serà responsable si aquesta pàgina web no estigués disponible en qualsevol moment o durant qualsevol període de temps. L'accés a aquesta pàgina web podrà ser suspès temporalment i sense previ avís. Es recorda que lamentablement, la transmissió d'informació a través d'internet no és completament segura, si bé PIDEYCOME adopta les mesures necessàries per protegir la informació.

14. PRIVACITAT I CONDUCTA DE L'USUARI

Vostè assumeix la responsabilitat de l'ús de la pàgina i es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que s'ofereix a través d'ella , ja no emprar-los per incórrer en activitats il · lícites , i il · legals o contràries a la bona fe ia l' ordre públic . NO podrà vostè incloure ni carregar en aquesta pàgina web , ni transmetre a aquesta pàgina web , ni des d'aquesta pàgina web transmetre cap material que incompleixi qualsevol llei local , nacional o internacional aplicable ; ni sigui il · legal o fraudulent ; ni suposi publicitat no autoritzada , o contingui virus o qualsevol altre programa nociu . NO podrà vostè fer un mal ús de la pàgina web ( inclòs mitjançant hacking ) i cap comentari , ni opinió que vostè present a través de la pàgina web ha de contenir cap material difamatori , obscè , ofensiu , ni que promogui a la violència o discriminació ; ni que infringeixi els drets de propietat intel · lectual o industrial de cap altra persona , ni incomplir cap deure legal davant tercers , ni promoure activitats il · legals , ni envair la privacitat de tercers , ni donar la impressió que actes il · lícits hagin estat originat per nosaltres , ni suplantar la identitat d'una altra persona , o per falsejar la seva vinculació amb qualsevol altra persona , o qualsevol altre acte que pugui considerar il · lícit o il · legal . En cas que vostè fos responsable de conducta il · lícita o il · legal , ressenyada anteriorment , sense caràcter exhaustiu , ni exclusiu , estarà obligat a abonar a DELIVERY AND FOOD SERVICE 2012 , SL totes les despeses en què incorri i els danys i perjudicis que ocasionin . Així mateix , en la seva obligació de col · laboració amb les autoritats de cooperar amb aquestes en l'execució de normes o resolucions judicials que se sol · licitin o requereixin de la revelació de la identitat o localització de qualsevol que inclogui material en incompliment del que expressa en el present apartat .

15. Exoneració de responsabilitat

DELIVERY AND FOOD SERVICES 2012 , SL no es responsabilitza que la informació en aquesta pàgina web sigui precisa o completa , i podrà realitzar canvis en el material d'aquesta pàgina web , o en els serveis i preus descrits en la mateixa , en qualsevol moment i sense previ avís. El material d'aquesta pàgina web podrà no trobar actualitzat , i no assegurem que la informació proporcionada pels restaurants afiliats i mostrada en aquesta pàgina web , com els menús , preus i terminis estimats per lliuraments i cobraments, sigui correcta o actualitzada . DELIVERY AND FOOD Servicies 2012 , SL , " PIDEYCOME ", així com els directius , socis , o agents de qualsevol d'elles , exclouen tota obligació i responsabilitat per qualsevol import per , o tipus d' , pèrdua o dany que se li pugui ocasionar a vostè oa qualsevol tercer ( inclosa tota pèrdua o dany directe o indirecte , punitiu o emergents , tot lucre cessant , pèrdua de fons de comerç , de dades , de contractes , o pèrdues o danys derivats de, o relacions d'alguna manera amb , una interrupció de activitat empresarial , pèrdua d'oportunitats , pèrdua d'estalvis previstos , pèrdua de temps de gestió o d'hores de treball , i amb independència que sigui per responsabilitat extracontractual , inclosa la negligència , en relació amb el nostre servei , amb aquesta pàgina web o amb la utilització , impossibilitat d'utilització , o amb els resultats d'utilització d'aquesta pàgina web , de qualsevol pàgines web vinculades a aquesta pàgina web o del material en aquestes pàgines web . PIDEYCOME és completament responsable del continguda d'aquesta pàgina web i de la comunicació de comandes als restaurants associats conforme s'estableix en les condicions d'aquesta pàgina web . L'equip d'atenció al client de PIDEYCOME farà tot el raonablement possible , amb subjecció al compliment per part de vostè de les condicions d'aquesta pàgina web ia la seva cooperació , per resoldre totes les qüestions derivades de la realització de comandes a través d'aquesta pàgina web , inclòs el procés de reemborsament de targeta de crèdit o dèbit i d'operacions quan correspongui . Tanmateix , tingueu en compte que el vincle jurídic de subministrament i compra de menjar i beguda es produeix entre vostè i el restaurant afiliat en el qual vostè realitzi la seva comanda. PIDEYCOME no es compromet a que el menjar i beguda comandes als restaurants associats a través d'aquesta pàgina web sigui de qualitat satisfactòria i PIDEYCOME no assumeix cap d'aquestes garanties No ens fem responsables de cap error en l'execució o retard en l'execució de cap de les nostres obligacions en virtut d'aquest contracte que sigui deguda a fets que es troben fora del nostre control o per força major .

16. CONDICIÓ DE L'USUARI I COMUNICACIONS ESCRITES

La condició de l'usuari que realitzi a la comanda mitjançant la nostra pàgina web és que estigui legalment capacitat per contractar i que sigui major d'edat. DELIVERY AND FOOD SERVICES 2012, SL presumeix que quan s'efectua una comanda aquestes condicions es donen en l'usuari. Tots els usuaris de la nostra pàgina web, pel simple fet de ser-ho, accepten que les comunicacions se li efectuïn siguin principalment electròniques. Per tant, a efectes contractuals vostè accepta com a mitjans de comunicació els contactes per correu electrònic o comunicació electrònica i reconeix la validesa dels contractes, notificacions, informació i altres comunicacions que li facilitem per aquests mitjans. Aquesta condició no afecta els drets que li puguin correspondre.